Bilintresset är en självklar del av hela verksamheten.

Ansökan om medlemskap ställs till syrelsen som sedan kallar till ett möte där vi presenterar oss för varandra och då får sitt första medlemskort och nr.

Ansökningsblanketter erhålles av styrelsen

Medlemsavgift: 200:-

Familjemedlemskap 300:- (OBS Barn till 19 år)

FÖRENINGENS POLICY

CarClub2000 skall verka för att utveckla medlemmarnas intresse för entusiastfordom

samt skapa förutsättningar för ett gott kamratskap medlemmarna imellan.

Verksamheten skall vila honnörsord som öppenhet,respekt och ett gott lederskap.

CarClub2000 skall bedriva en verksamhet för hela famijen med passande akiveteter.

CarClub2000 skall styras av medlemmarnas vilja.Information sker via E-mail,brev och hemmsida

Materialet på vår websida är bidrag från CC2000´s medlemmar med respektive upphovsman tillstånd