MEDLEMSTRÄFAR-20

Inställda på grund av Coronavirusen 

tillsvidar


Inför nästa års almanacka ber

vi medlämmar att skivka bild på sin bil

till/ janosun10@gmail.com tel.070-6691554

SENAST30/10-20