MEDLEMSTRÄFFAR-21

Inställda på grund av Coronavirusen 

tillsvidar

 ÅRSMÖTE är uppskjuten  tills vidare

på grund av Coronavirusen