BANKGIRONR.

          502-9509

MEDLEMSTRÄFFAR -18

 

4 Mars kl.17.00 PIZZA FIKA

hos Ann Sofie & Kenneth

 

 

ÅRSMÖTE -18

25 feb.kl.15.00

Hallsta KROG