BANKGIRONR.

          502-9509

MEDLEMSTRÄFFAR -18

8 JULI MEDLEMSMÖTE kl.17.00

hos Inegerd & Torvald

 

 

18/08 Tjernas Veteranrunda

anmälan till Bettan tel.0702076426

senast 20/06

 

8/09 Raggar olympiaden Eskilstuna

 

23/09 FISKE LAXTJÄRN

 

150 kr per person anmälan senast 10/09 till

Bettan tel.0702076426