BANKGIRONR.

          502-9509

 

 

MEDLEMSTRÄFFAR -19

 7 April kl.17.00 hos AnnSofie & Kenneth


 

PÅSKFEST 19 April kl.17.00

anm.senast 12April till Bettan Tel.0702076426

 100kr per.pers. insätts på kontot ,kontant

 obs ta med er en tia var 

 

 

27 April Upptacksträff kl.13.00

Träffas på Big Inn pakeringen,ta med Grillmat


8 Juni Tjerernas Vet. Runda

Anmälan till Bettan med regnr.+Bilmärke+år+Förare + kartläsare SENAST den 3 MAJ

 

 

 

28 Sep. Fiske 

mer.info.kommer